با توجه به هشدارهای جهانی درباره مصرف رو به رشد دخانیات در میان زنان به نظر می‌رسد تدوین سیاست‌ها و راهکارهای معطوف به تفاوت‌های جنسیتی برای یافتن راه‌حلی جامع و کاربردی در جهت پیشگیری از این خطر امری اجتناب‌ناپذیر است.
تاکنون اکثر فعالیت‌هایی که در جهت کنترل دخانیات و آگاهی‌رسانی درباره مضرات آن صورت گرفته است، بر مردان متمرکز بوده و این در حالی است که صاحبان صنایع دخانی بر زنان به عنوان مشتریان بالقوه خود متمرکز شده‌اند. از طرفی راه کارهای مقابله با دخانیات هنوز نتوانسته‌اند به اندازه کافی زنان را با خود همراه کنند.
اهمیت سلامت زنان در جامعه به دلیل نقش موثر آن بر وضعیت سلامت فرزندان، خانواده و جامعه انکارناپذیر است و چنانچه مسائل تأثیرگذار بر سلامت آ‌ن‌ها مورد غفلت واقع شود، آسیب‌های زیادی برای آنان و در نتیجه جامعه درپی دارد. جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز با آگاهی به این روند و شناخت این مسأله که شیوع، عوامل تعیین‌کننده و حتی تبعات استفاده از دخانیات در میان زنان می‌تواند متفاوت از مردان باشد، برای یافتن برنامه‌ای کارآمد در این حوزه در تلاش است. بنابراین بررسی و مطالعه وضعیت موجود در حوزه زنان و دخانیات در کشور، آموزش‌های کاربردی در جهت آگاهی‌رسانی از نتایج استفاده از انواع دخانیات و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی به منظور بهبود وضعیت موجود از وظایف واحد زنان و دخانیات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات محسوب می‌شود.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association