دولت پاکستان کشیدن قلیان در پایتخت و سایر شهرهای این کشور را ممنوع اعلام کرد و هشدار داد با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
طبق این گزارش با کسانی که به فروش تنباکو و سایر وسایل کشیدن قلیان اشتغال دارند نیز برخورد می‌شود.
دستگاه قضایی پاکستان قبلا نیز حکم‌هایی در ممنوعیت استفاده از قلیان در اماکن عمومی این کشور صادر کرده بود.
براساس یک نظرسنجی که توسط روزنامه اردو زبان اکسپرس پاکستان انجام شده است، فرهنگ استفاده از قلیان میان نسل نوجوان و جوان این کشور روز به روز بیشتر می‌شود و برای بسیاری از جوانان، استفاده از قلیان به بخشی از کارهای روزمره تبدیل شده است.
استفاده از قلیان در ایالت پنجاب پاکستان، بیش از دیگر مناطق این کشور رایج است.
اگر چه استفاده از قلیان در پاکستان، به مراتب کمتر از میزانی است که در ایران و برخی کشورهای عربی رایج است اما دولت،دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی این کشور، به شدت مراقبت می‌کنند تا این پدیده در پاکستان رایج نشود.