دسته: اطلاعیه ها
برنامه جمعیت در هفته بدون دخانیات

جدول زمانبندی جمعیت در هفته بدون دخانیات

فراخوان مسابقه طرح، عکس و تصاویر هشدار دهنده بهداشتی پاکت سیگار

آخرین مهلت ارسال آثار : ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۴

داوری و انتخاب آثار برگزیده : ۲۸ خردادماه ۱۳۹۴

به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهداء می گردد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association