دسته: مرکز تحقیقات کنترل دخانیات
بررسی دو طرح پژوهشی در نشست مرکز تحقیقات «جمعیت» با محوریت “مصرف دخانیات در دانشجویان” و “استعمال قلیان در زنان”

نشست علمی-پژوهشی امروز مرکز تحقیقات کنترل دخانیات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان با محوریت بررسی دو طرح تحقیقاتی مرتبط با مرکز تحقیقات و واحد زنان با عناوین «بررسی تحلیلی ویژگی‌های شخصیتی و الگوی وابستگی به سیگار و قلیان (در دانشجویان پسر) ارائه شده توسط دکتر رضا غلامعلی زاده (عضو شورای تخصصی کمیسیون سبک زندگی شورای عالی فرهنگی، سازمان نظام روانشناسی و مرکز مشاوره دانشگاه تهران) و «عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به استعمال قلیان» با ارائه‌ی دکتر عباس تقی پور، همچنین گزارش اجمالی مدیرعامل نمایندگی شهرستان ورامین جمعیت، حمیدرضا شاهسون در دفتر مرکزی برگزار گردید.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association