روز: آذر ۱۴, ۱۳۹۶
اجرای طرح عاری از دخانیات در دستور شورای سلامت خوزستان قرار گرفت

دکتر سلمان زاده رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفته است: یکی از طرح هایی که پیگیری شده اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، طرح جمع آوری قلیان ها است.به گفته وی در قانون جامع کنترل مواد دخانی آمده است که استعمال دخانیات در مکان های عمومی ممنوع است. طبق این قانون طرح خوزستان عاری از دخانیات در دستور کار قرار گرفت و در شورای سلامت استان مطرح شد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association