روز: بهمن ۴, ۱۳۹۶
اعلام اسامی برندگان لوح تقدیر از جشنواره« قصه غصه شهر»

اسامی برندگان لوح تقدیر جشنواره« قصه غصه شهر» در بخش گویندگی، دکلمه و بازیگری اعلام شد. عزیزانی که نام آنها در لیست افراد منتخب است با مراجعه به کانال تلگرام Nemati97@ آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی خود را ظرف ۴۸ ساعت آینده اعلام کنند. تا بدینوسیله لوح های تقدیر را جهت تشکر و قدردانی برای عزیزان برنده از طرف جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ارسال نماییم.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association