روز: بهمن ۱۶, ۱۳۹۶
جهاد ایران علیه تنباکو شکست خورده است

یک نشریه آمریکایی در گزارشی مدعی شد مبارزه با استعمال دخانیات در ایران به نتیجه نرسیده است.

چشم امید سلامت مردم به رای نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس تعیین تکلیف عوارض هر نرخ سیگار داخلی و وارداتی در سال ۹۷ را به کمیسیون ارجاع دادند.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association