روز: بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
انتصاب جدید در مرکز تحقیقات کنترل دخانیات

آقای دکتر مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات در تاریخ۹۶/۱۱/۱۶ طی حکمی خانم سونیا غفاری را به عنوان سمت مدیر اجرایی مرکز تحقیقات منصوب نمودند.

افزایش مالیات کاهش مصرف دخانیات را به همراه می آورد

عضو هیات رییسه مجلس، با تاکید بر افزایش مالیات ازمصرف سیگار، گفت:‌ سالانه بیش از ۱۰ هزارمیلیارد تومان هزینه مصرف مواد دخانی و عوارض ناشی ازمصرف آن و هزینه های درمان در بیمارستان ها به کشورتحمیل می شود.

وجود تردید برای افزایش مالیات

یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص تعیین تکلیف مالیات سیگار گفت: تمام نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق موافق افزایش عوارض سیگارهای تولید خارج بودند، اما در خصوص افزایش مالیات سیگارهای تولید داخل مقرر شد مطالعات بیشتری صورت گیرد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association