روز: بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
بیاید جان ۲۰هزار نفر را نجات دهیم

«ریس ویلیام ارلیک» در گزارشی در نشریه فارین پالیسی مگزین (آمریکا)‌ با عنوان «جهاد ایران علیه تنباکو با شکست مواجه شده است»، گفته است: «افراد مبارزه‌کننده با استعمال دخانیات در ایران می‌گویند صنعت دخانیات دولتی در ایران به ویژه در این مورد مقصر است. وزارت صنعت که کارخانه‌های تولید سیگار را در اختیار دارد، از فروش سیگار و تنباکو سود زیادی کسب می‌کند و با افزایش مالیات بر سیگار مخالف است و می‌گوید این کار تنها باعث افزایش قاچاق سیگار می‌شود.»

گرانی سیگار منجر به کاهش مصرف سیگار می شود

مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات، گفت: در صورت وضع و اجرای مالیات بر مواد دخانی با نرخ حداقل ۷۰ درصد قیمت خرده‌فروشی، حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور محقق می‌شود و همچنین این موضوع باعث کاهش حداقل ۳۰ درصدی مرگ و میرهای ناشی از دخانیات تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود و جان ۱۸ الی ۲۰ هزار نفر در سال نجات پیدا می‌کند.

انتقاد به مجلس برای عدم افرایش مالیات

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه برای کاهش مصرف دخانیات بین دانشجویان گفت: رسیدن به دانشگاه عاری از دخانیات از برنامه‌های جدی در دست اجرا است و در این راستا بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران نیز توافقنامه اولیه‌ای منعقد شده که باید اجرایی شود.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association