روز: بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
سیگار همچنان در سبد خانواده است

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین مالیات سیگار گفت: سیگار گران شده است، اما سود آن به جای این که به خزانه دولت واریز و برای سلامت مردم مصرف شود، وارد جیب تولیدکننده و واردکننده سیگار می شود.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association