روز: اسفند ۵, ۱۳۹۶
انتقاد سازمان جهانی بهداشت به ایران برای پایین بودن مالیات بر دخانیات

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه قهوه خانه ها باید تغییر رویکرد بدهند، گفت: قهوه خانه ها به عرضه و مصرف مواد مجاز مانند چای و غذا و تنقلات مجاز و مورد تایید بپردازند و جذابیت کارشان را صرفا برمبنای قلیان قرار ندهند تا با حذف قلیان کار آنها نیز تعطیل نشود.

بهترین مولفه کنترل مصرف دخانیات در کشور وضع مالیات است

دکتر قربانی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سیگار در همه جوامع یکی از بندهای چالش برانگیز به حساب می آید، حتی در فرانسه نیز در زمان اولاند یکی از شعار های انتخاباتی وی وضع مالیات بر دخانیات با هدف مهار در مصرف آن بوده است.

درآمد حاصل از افرایش مالیات برای  بیماری های غیر واگیر دار  هزینه می شود

معاون درمان وزارت بهداشت می‌گوید اعتبار مالیات بر سیگار، برای توسعه زیرساخت مراکز درمانی بیماری های متاثر از مصرف سیگار به خصوص مراکز درمان تشخیص و درمان سرطان هزینه خواهد شد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association