روز: اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
قلیان؛‌ معضل بزرگ مراکش پیش از آغاز جام جهانی

سایت «هسبورت» مراکش امروز گزارشی را با عنوان «سریال شیر‌های اطلس و وفاداری به قلیان» منتشر کرد و در این گزارش ابتدا به معضل و بحران قلیان کشیدن بازیکنان تیم ملی مراکش که رقیب ایران در جام جهانی هستنند، پرداخت و این اقدامات آن‌ها را زیرسوال بردن شان ملت مراکش عنوان کرد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association