روز: فروردین ۲۲, ۱۳۹۷
بازدید و اعلام همکاری و مساعدت مضاعف اداره کل سلامت و اداره سلامت منطقه ۶ شهرداری تهران

مدیران و کارشناسان «اداره کل سلامت شهرداری تهران» و «اداره سلامت منطقه ۶ تهران» امروز از دفتر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان بازدید نمودند.

اولین دوره‌ی کارگاه آموزشی ترک سیگار در سال جدید برگزار شد

نخستین دوره‌ی کارگاه آموزشی ترک سیگار سال جاری در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۱ با حضور شانزده نفر از مراجعان علاقمند به ترک سیگار (دو زن و چهارده مرد) توسط پزشک مسئول کلینک ترک سیگار جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان، دکتر حمیرا بیگدلی برگزار شد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association