روز: اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷
حضور فعال واحد زنان جمعیت در خوابگاه دانشجویی دخترانه کوثر

کارگاهی با عنوان “توانمندسازی جوانان در شناخت وابستگی‌ها” در خوابگاه کوثر دانشگاه فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی با هدف آموزش و شناخت بیشتر آسیب‌های دخانیات با حضور زهرا صدر مسئول زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان برگزار شد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association