روز: خرداد ۱, ۱۳۹۷
خطر مواجهه‌ی نوجوانان با دود اولیه، دست دوم و دست سوم دخانیات

دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت با اشاره به میزان مصرف سیگار و سایر دخانیات از سوی نوجوانان گفت: به‌طور کلی در دنیا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر سیگاری هستند و مصرف دخانیات شایع‌ترین عامل مرگ در جهان محسوب می‌شود. همچنین سالانه ۱۰۰ میلیون نفر به دلیل مصرف مواد دخانی از بین می‌روند و ۹۰۰ هزار نفر هم به دلیل مواجهه با دود دست دوم آسیب می‌بینند، یعنی خودشان دخانیات را مصرف نمی‌کنند بلکه در معرض دود آن هستند.
وی افزود: تقریبا نیمی از کودکان جهان در معرض مواجهه با دود دست دوم دخانیات قرار دارند.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association