برچسب زده شده با : تحریم ها
فروش سیگارهای کره جنوبی در ایران، به‌دلیل تحریم‌ها، با مشکل مواجه می‌شود

مصرف دخانیات ایران در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، به‌ترتیب، ۴۷میلیارد، ۵۰/۵میلیارد، ۵۱/۹میلیارد و ۵۷/۲ میلیارد نخ سیگار برآورد می‌شود

تاثیر قدرت پول بر روی کاهش مصرف سیگار

پژوهشگران در سوئیس برای آزمایش قدرت پول در مبارزه با اعتیاد به سیگار جزوه‌ها و راهنماهای آنلاین ترک سیگار را در اختیار ۸۰۰ سیگاری کم‌درآمد قرار دادند. نیمی از این افراد همچنین در صورتی که مجموعه‌ای شش تست آزمایشگاهی توقف سیگار کشیدن را ثابت می‌کرد تا ۱۵۶۰ دلار دریافت می‌کردند.

ترک سیگار در مقابل دریافت پول

پژوهشگران در سوئیس برای آزمایش قدرت پول در مبارزه با اعتیاد به سیگار جزوه‌ها و راهنماهای آنلاین ترک سیگار را در اختیار ۸۰۰ سیگاری کم‌درآمد قرار دادند. نیمی از این افراد همچنین در صورتی که مجموعه‌ای شش تست آزمایشگاهی توقف سیگار کشیدن را ثابت می‌کرد تا ۱۵۶۰ دلار دریافت می‌کردند.

لغو تحریم‌ها و تمایل شرکت‌های خارجی دخانیات برای بازگشت به بازار ایران

بانک جهانی، ایران را کشوری با درآمد متوسط رو به افزایش توصیف کرده است. این کشور با ۸۰ میلیون جمعیت، دومین کشور بزرگ در خاورمیانه محسوب می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایرانیان هر ساله حدود ۶/۵۲ میلیارد نخ سیگار می‌کشند و ۳/۳ میلیارد دلار صرف خرید سیگار می‌کنند.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association