برچسب زده شده با : کارت قرمز
۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،مالیات بالقوه سیگار در هر سال

در شماره ۳۸ ماهنامه کارت قرمز می خوانید: ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ : ” هر ساله از طریق افزایش مالیات،قیمت فرآورده های دخانی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش می باید”.

قهوه خانه ها،شرعاً و عرفاً شامل حریم خصوصی نمی شوند

در شماره 37 ماهنامه کارت قرمز می خوانید از تبدیل قهوه خانه ها به مراکز فرهنگی جهت تفریح جوانان

کسری اولین بیمارستان بدون دخانیات در کشور

در شماره 36 ماهنامه کارت قرمز می خوانید: تخصیص ارز مبادله ای به توتون و تنباکو

این جاده یک طرفه است!

در شماره 35 ماهنامه کارت قرمز می خوانید: سریال های دنباله دار عدم نظارت بر سودهای کلان خرده فروشی سیگار/ مالیات در سودهای کلان خرده فروشی،در نیمکت ذخیره نشسته است

ورود پولهای سرگردان به بازار پر التهاب فروش سیگار

در شماره ۳۴ ماهنامه کارت قرمز می خوانید: غیبت نظارت و کنترل
خرده فروشان گران می فروشند ،مصرف کنندگان گران می خرند

صدای داعیه داران سلامت رسا نیست

در شماره ۳۳ ماهنامه کارت قرمز می خوانید: قیمت سیگار و توتون قلیان همزمان با نرخ تورم افزایش می یابد.

دخانیات مشمول تحریم ها نمی شود،چرا؟!

در شماره ۳۲ کارت قرمز به استفساریه خروج قهوه خانه ها از فهرست اماکن عمومی و همچنین چراغ سبز تحریم ها برای ورود مارلبرو به ایران پرداخته است .

اهدای جایزه ویژه جهانی بهداشت به دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات

در شماره ۳۱ ماهنامه کارت قرمز می خوانید:یک درصد از درآمد ناخالص ملی به جای آموزش،پژوهش و عمران صرف مواد دخانی می شود.

اهداف هفته ملی بدون دخانیات اعلام شد

در شماره ۳۰ ماهنامه کارت قرمز می خوانید: نقش وزارت بهداشت در کاهش مصرف قلیان وسیع نیست

رواج قانونی یک آسیب

در شماره ۲۹ ماهنامه کارت قرمز می خوانید : تبعات تصویب طرح استفساریه مستثنی شدن قهوه خانه ها از فهرست اماکن عمومی چیست؟کدام یک عمومی ترند؛قهوه خانه ها یا خودروهای شخصی

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association