TCRC: Tobacco Control Research Center

معرفی بانک اطلاعاتی


آسیب‌های فراوان حوزه دخانیات موجب شده تا پایان‌نامه‌ها و تحقیقات زیادی توسط محققان در رشته‌های مختلف انجام شود، اما بسیاری از این تحقیقات به دلیل عدم وجود نظام جامع اطلاع‌رسانی به صورت مناسب در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد و به صورتی که باید و شاید استفاده نمی‌شود. بنابراین وجود بانک علمی متشکل از این پژوهش‌ها گام اول و مهم در پیشبرد تحقیقات حوزه دخانیات محسوب می‌شود.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات وابسته به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، یکی از مهم‌ترین اهداف خود را در جهت کمک به پژوهشگران، ایجاد بانک اطلاعاتی دخانیات کشور قرار داده است و در راستای رسیدن به این هدف اقدام به جمع‌آوری پایان‌نامه‌ها، مقالات و طرح‌های پژوهشی حوزه دخانیات از دانشگاه‌ها و سایت‌های معتبر کرده است. مجموعه اطلاعات جمع‌آوری‌شده، بر اساس رشته‌های مختلف (علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، مهندسی و...) دسته‌بندی و در نهایت به‌صورت بانک اطلاعاتی در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه قرار گرفته است.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات از تمامی پژوهشگران این حوزه دعوت می‌کند در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی موجود، چکیده مقاله و یا طرح پژوهشی خود را به ایمیل مرکز تحقیقات ارسال کنند و یا با کارشناسان مرکز تحقیقات تماس حاصل نمایند.