اخباراخبار جمعیتمقالات

آمار مصرف کنندگان دخانیات ایران به تفکیک استان

استعمال دخانیات یکی از مهمترین عوامل قابل پیشگیری مرگ بر اثر بیماری‌های غیر واگیر است که هرساله بیش از ۸ میلیون نفر را در سراسر جهان به کام مرگ می‌کشاند ازاین‌رو رصد مراتب آمار مصرف‌کنندگان مواد دخانی یکی از ابزارهای ارزشمند برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان سلامت است.

در پژوهشی تحت عنوان شیوع استعمال دخانیات در بزرگسالان ایرانی: یافته‌های بررسی ملی STEPs ۲۰۱۶ که توسط جناب آقای دکتر مهدی ورمقانی و همکارانشان بر اساس داده‌های حاصل از طرح STEPs در سال ۲۰۱۶ انجام شده است آمار مصرف‌کنندگان کنونی و سابق مواد دخانی به تفکیک استان‌های کشور تهیه شده است که در ادامه ارائه می‌گردد.

لینک دسترسی به کل مقاله

شناسه دیجیتا مقاله:doi: ۱۰.۳۴۱۷۲/aim.2020.29

دانلود فایل word جداول

جدول (۱ از ۳) آمار مصرف کنندگان محصولات دخانی کشور  در سال ۲۰۱۶ به تفکیک استان

استان جنست غیر سیگاری (%) مصرف قلیان (%) سیگاری سابق (%) مصرف کننده سابق دخانیات (%) سیگاری فعلی (%) مصرف کننده دائمی دخانیات (%) سیگاری (%) در معرض دود تحمیلی (%)
مرکزی مرد ۹۳.۹ (۸۹.۸-۹۶.۵) ۰.۴ (۰.۱-۲.۶) ۱.۶ (۰.۶-۴.۴) ۵.۵ (۳.۱-۹.۴) ۰.۸ (۰.۲-۲.۹) ۶.۱ (۳.۵-۱۰.۲) ۱.۶ (۰.۶-۴.۴) ۳۳.۱ (۲۷.۲-۳۹.۵)
زن ۵۹.۲ (۵۳.۱-۶۵) ۰ ۳۳.۶ (۲۸.۲-۳۹.۵) ۳۹.۲ (۳۳.۴-۴۵.۳) ۲۶.۷ (۲۱.۶-۳۲.۵) ۴۰.۸ (۳۵-۴۶.۹) ۳۵.۷ (۳۰.۱-۴۱.۷) ۵۲.۹ (۴۶.۶-۵۹.۱)
جمع ۷۶.۶ (۷۳-۷۹.۸) ۰.۲ (۰-۱.۳) ۱۷.۶ (۱۴.۸-۲۰.۸) ۲۲.۳ (۱۹.۲-۲۵.۸) ۱۳.۷ (۱۱.۲-۱۶.۷) ۲۳.۴ (۲۰.۲-۲۷) ۱۸.۷ (۱۵.۸-۲۱.۹) ۴۳ (۳۸.۶-۴۷.۵)
گیلان مرد ۹۸.۶ (۹۷-۹۹.۳) ۰ ۰.۵ (۰.۱-۱.۶) ۱.۱ (۰.۵-۲.۵) ۰.۲ (۰.۱-۰.۹) ۱.۴ (۰.۷-۳) ۰.۵ (۰.۱-۱.۶) ۱۵ (۱۱.۸-۱۸.۹)
زن ۶۶.۹ (۶۲.۳-۷۱.۱) ۰.۵ (۰.۱-۲.۱) ۲۶.۴ (۲۲.۷-۳۰.۴) ۳۱.۵ (۲۷.۴-۳۵.۹) ۲۱.۷ (۱۸.۲-۲۵.۸) ۳۳.۱ (۲۸.۹-۳۷.۷) ۲۸.۲ (۲۴.۴-۳۲.۴) ۲۵.۲ (۲۱.۲-۲۹.۶)
جمع ۸۲.۷ (۸۰.۳-۸۴.۹) ۰.۳ (۰.۱-۱.۱) ۱۳.۴ (۱۱.۶-۱۵.۵) ۱۶.۳ (۱۴.۲-۱۸.۶) ۱۱ (۹.۲-۱۳) ۱۷.۳ (۱۵.۱-۱۹.۷) ۱۴.۴ (۱۲.۵-۱۶.۵) ۲۰.۱ (۱۷.۵-۲۳)
مازندران مرد ۹۶ (۹۳.۸-۹۷.۵) ۰.۲ (۰-۱.۳) ۰.۵ (۰.۲-۱.۵) ۳.۵ (۲.۲-۵.۷) ۰.۵ (۰.۲-۱.۳) ۴ (۲.۵-۶.۲) ۰.۸ (۰.۳-۱.۸) ۲۳.۹ (۲۰.۴-۲۷.۹)
زن ۶۰.۷ (۵۶.۳-۶۵) ۰.۸ (۰.۳-۲.۵) ۲۵.۳ (۲۱.۹-۲۹.۱) ۳۶.۸ (۳۲.۶-۴۱.۱) ۱۹.۵ (۱۶.۴-۲۳.۱) ۳۹.۳ (۳۵-۴۳.۷) ۲۷ (۲۳.۵-۳۰.۹) ۲۹.۷ (۲۵.۸-۳۳.۹)
جمع ۷۸.۴ (۷۵.۹-۸۰.۶) ۰.۵ (۰.۲-۱.۳) ۱۲.۹ (۱۱.۲-۱۴.۹) ۲۰.۱ (۱۷.۹-۲۲.۶) ۱۰ (۸.۴-۱۱.۸) ۲۱.۶ (۱۹.۴-۲۴.۱) ۱۳.۹ (۱۲.۱-۱۵.۹) ۲۶.۸ (۲۴.۱-۲۹.۷)
آذربایجان شرقی مرد ۹۸ (۹۶.۸-۹۸.۷) ۰ ۱.۷ (۱-۲.۸) ۲ (۱.۳-۳.۲) ۱ (۰.۵-۲) ۲ (۱.۳-۳.۲) ۱.۷ (۱-۲.۸) ۲۵.۱ (۲۱.۹-۲۸.۶)
زن ۶۸.۷ (۶۴.۸-۷۲.۳) ۰.۱ (۰-۰.۷) ۲۶.۵ (۲۳.۳-۳۰) ۳۱ (۲۷.۴-۳۴.۹) ۲۱.۵ (۱۸.۵-۲۴.۸) ۳۱.۳ (۲۷.۷-۳۵.۲) ۲۷.۳ (۲۴.۱-۳۰.۹) ۳۳.۳ (۲۹.۴-۳۷.۴)
جمع ۸۳.۳ (۸۱.۳-۸۵.۲) ۰.۱ (۰-۰.۴) ۱۴.۱ (۱۲.۵-۱۵.۹) ۱۶.۵ (۱۴.۷-۱۸.۵) ۱۱.۲ (۹.۷-۱۲.۹) ۱۶.۷ (۱۴.۸-۱۸.۷) ۱۴.۵ (۱۲.۸-۱۶.۴) ۲۹.۲ (۲۶.۷-۳۱.۹)
آذربایجان غربی مرد ۹۵.۱ (۹۳-۹۶.۶) ۰ ۲ (۱.۲-۳.۳) ۴.۲ (۲.۹-۶.۲) ۱.۱ (۰.۵-۲.۳) ۴.۹ (۳.۴-۷) ۲.۸ (۱.۸-۴.۳) ۴۲.۱ (۳۸.۱-۴۶.۲)
زن ۵۲.۹ (۴۸.۶-۵۷.۲) ۱ (۰.۳-۲.۷) ۳۷.۴ (۳۳.۵-۴۱.۵) ۴۵.۳ (۴۱.۱-۴۹.۷) ۲۷ (۲۳.۵-۳۰.۸) ۴۷.۱ (۴۲.۸-۵۱.۴) ۴۰.۱ (۳۶.۱-۴۴.۲) ۵۰.۲ (۴۵.۸-۵۴.۶)
جمع ۷۴ (۷۱.۶-۷۶.۳) ۰.۵ (۰.۲-۱.۴) ۱۹.۷ (۱۷.۷-۲۱.۸) ۲۴.۸ (۲۲.۶-۲۷.۲) ۱۴ (۱۲.۳-۱۶) ۲۶ (۲۳.۷-۲۸.۴) ۲۱.۴ (۱۹.۴-۲۳.۶) ۴۶.۲ (۴۳.۲-۴۹.۲)
کرمانشاه مرد ۹۶.۵ (۹۴.۲-۹۷.۹) ۰ ۱.۵ (۰.۸-۳.۱) ۳ (۱.۷-۵.۳) ۱.۲ (۰.۶-۲.۵) ۳.۵ (۲.۱-۵.۸) ۱.۸ (۱-۳.۴) ۲۴.۹ (۲۰.۹-۲۹.۵)
زن ۷۲.۳ (۶۷.۶-۷۶.۶) ۰.۶ (۰.۲-۲.۶) ۲۲.۲ (۱۸.۴-۲۶.۴) ۲۷.۱ (۲۲.۹-۳۱.۸) ۱۷.۱ (۱۳.۷-۲۱) ۲۷.۷ (۲۳.۴-۳۲.۴) ۲۲.۷ (۱۹-۲۷) ۳۴.۷ (۲۹.۶-۴۰.۱)
جمع ۸۴.۴ (۸۱.۸-۸۶.۷) ۰.۳ (۰.۱-۱.۳) ۱۱.۹ (۹.۹-۱۴.۱) ۱۵.۱ (۱۲.۸-۱۷.۶) ۹.۱ (۷.۴-۱۱.۲) ۱۵.۶ (۱۳.۳-۱۸.۲) ۱۲.۳ (۱۰.۴-۱۴.۵) ۲۹.۸ (۲۶.۵-۳۳.۳)
خوزستان مرد ۹۷.۳ (۹۶-۹۸.۲) ۰ ۰.۷ (۰.۳-۱.۴) ۲.۶ (۱.۷-۳.۹) ۰.۳ (۰.۱-۱) ۲.۷ (۱.۸-۴) ۱.۱ (۰.۶-۲) ۳۱.۹ (۲۸.۸-۳۵.۲)
زن ۶۹.۷ (۶۶.۳-۷۲.۸) ۰.۸ (۰.۴-۱.۹) ۲۲.۴ (۱۹.۷-۲۵.۳) ۲۹.۱ (۲۵.۹-۳۲.۴) ۱۷.۸ (۱۵.۳-۲۰.۶) ۳۰.۳ (۲۷.۲-۳۳.۷) ۲۴.۱ (۲۱.۳-۲۷.۱) ۴۳.۱ (۳۹.۶-۴۶.۷)
جمع ۸۳.۵ (۸۱.۷-۸۵.۱) ۰.۴ (۰.۲-۰.۹) ۱۱.۵ (۱۰.۲-۱۳) ۱۵.۸ (۱۴.۲-۱۷.۶) ۹.۱ (۷.۸-۱۰.۵) ۱۶.۵ (۱۴.۹-۱۸.۳) ۱۲.۶ (۱۱.۲-۱۴.۲) ۳۷.۵ (۳۵.۲-۳۹.۹)
فارس مرد ۸۵.۸ (۸۳.۵-۸۷.۸) ۰.۵ (۰.۲-۱.۱) ۱.۲ (۰.۷-۲.۱) ۱۳ (۱۱-۱۵.۲) ۱.۲ (۰.۷-۲.۱) ۱۴.۲ (۱۲.۲-۱۶.۵) ۱.۷ (۱.۱-۲.۷) ۴۳.۳ (۴۰.۱-۴۶.۵)
زن ۶۱.۳ (۵۷.۸-۶۴.۷) ۱.۲ (۰.۶-۲.۲) ۲۴.۹ (۲۲.۲-۲۷.۷) ۳۶ (۳۲.۷-۳۹.۵) ۱۸.۶ (۱۶.۱-۲۱.۴) ۳۸.۷ (۳۵.۳-۴۲.۲) ۲۷.۴ (۲۴.۶-۳۰.۴) ۴۶.۶ (۴۳-۵۰.۲)
جمع ۷۳.۵ (۷۱.۵-۷۵.۵) ۰.۸ (۰.۵-۱.۴) ۱۳.۱ (۱۱.۷-۱۴.۵) ۲۴.۵ (۲۲.۶-۲۶.۵) ۹.۹ (۸.۶-۱۱.۴) ۲۶.۵ (۲۴.۵-۲۸.۵) ۱۴.۶ (۱۳.۱-۱۶.۱) ۴۴.۹ (۴۲.۵-۴۷.۳)
کرمان مرد ۹۵.۳ (۹۳.۲-۹۶.۸) ۰.۱ (۰-۰.۹) ۰.۸ (۰.۳-۱.۷) ۴.۲ (۲.۸-۶.۲) ۰.۴ (۰.۱-۱.۱) ۴.۷ (۳.۲-۶.۸) ۱ (۰.۵-۲.۲) ۳۱.۵ (۲۷.۷-۳۵.۶)
زن ۶۲.۱ (۵۷.۹-۶۶.۱) ۰.۲ (۰-۱.۷) ۲۴.۱ (۲۰.۹-۲۷.۵) ۳۶ (۳۲-۴۰.۱) ۱۴.۱ (۱۱.۶-۱۷.۱) ۳۷.۹ (۳۳.۹-۴۲.۱) ۲۵.۱ (۲۱.۹-۲۸.۶) ۴۳ (۳۸.۶-۴۷.۵)
جمع ۷۸.۷ (۷۶.۴-۸۰.۸) ۰.۲ (۰-۰.۸) ۱۲.۴ (۱۰.۸-۱۴.۲) ۲۰.۱ (۱۸-۲۲.۴) ۷.۲ (۶-۸.۸) ۲۱.۳ (۱۹.۲-۲۳.۶) ۱۳.۱ (۱۱.۵-۱۴.۹) ۳۷.۲ (۳۴.۳-۴۰.۳)
خراسان رضوی مرد ۸۶.۹ (۸۴.۸-۸۸.۸) ۰.۱ (۰-۰.۶) ۰.۷ (۰.۳-۱.۲) ۱۲.۵ (۱۰.۷-۱۴.۵) ۰.۵ (۰.۲-۱) ۱۳.۱ (۱۱.۲-۱۵.۲) ۰.۹ (۰.۵-۱.۵) ۲۴.۶ (۲۲.۱-۲۷.۳)
زن ۷۰.۴ (۶۷.۵-۷۳.۱) ۱.۱ (۰.۶-۲.۱) ۱۷.۴ (۱۵.۴-۱۹.۷) ۲۸.۶ (۲۵.۹-۳۱.۵) ۱۱.۹ (۱۰.۲-۱۴) ۲۹.۶ (۲۶.۹-۳۲.۵) ۱۸.۵ (۱۶.۳-۲۰.۸) ۳۳.۵ (۳۰.۵-۳۶.۷)
جمع ۷۸.۷ (۷۶.۹-۸۰.۳) ۰.۶ (۰.۴-۱.۱) ۹ (۸-۱۰.۲) ۲۰.۶ (۱۸.۹-۲۲.۳) ۶.۲ (۵.۳-۷.۲) ۲۱.۳ (۱۹.۷-۲۳.۱) ۹.۷ (۸.۶-۱۰.۹) ۲۹.۱ (۲۷.۱-۳۱.۱)

جدول (۲ از ۳)  آمار مصرف کنندگان محصولات دخانی کشور  در سال ۲۰۱۶ به تفکیک استان

استان جنست غیر سیگاری (%) مصرف قلیان (%) سیگاری سابق (%) مصرف کننده سابق دخانیات (%) سیگاری فعلی (%) مصرف کننده دائمی دخانیات (%) سیگاری (%) در معرض دود تحمیلی (%)
اصفهان مرد ۹۴.۴ (۹۲.۵-۹۵.۹) ۰.۲ (۰-۱.۴) ۱ (۰.۵-۲) ۵.۴ (۳.۹-۷.۲) ۰.۵ (۰.۲-۱.۲) ۵.۶ (۴.۱-۷.۵) ۱.۵ (۰.۹-۲.۵) ۳۰ (۲۷.۱-۳۳.۲)
زن ۵۹.۲ (۵۵.۷-۶۲.۶) ۱ (۰.۵-۲) ۲۷.۳ (۲۴.۴-۳۰.۳) ۳۹.۷ (۳۶.۳-۴۳.۲) ۲۰.۸ (۱۸.۲-۲۳.۶) ۴۰.۸ (۳۷.۴-۴۴.۳) ۲۹.۲ (۲۶.۳-۳۲.۲) ۴۳.۶ (۴۰.۱-۴۷.۲)
جمع ۷۶.۸ (۷۴.۸-۷۸.۷) ۰.۶ (۰.۳-۱.۲) ۱۴.۲ (۱۲.۷-۱۵.۷) ۲۲.۵ (۲۰.۷-۲۴.۵) ۱۰.۶ (۹.۳-۱۲.۱) ۲۳.۲ (۲۱.۳-۲۵.۲) ۱۵.۳ (۱۳.۸-۱۶.۹) ۳۶.۸ (۳۴.۵-۳۹.۲)
سیستان و بلوچستان مرد ۷۸.۹ (۷۴.۸-۸۲.۵) ۲.۳ (۱.۲-۴.۴) ۲.۵ (۱.۳-۴.۶) ۲۰ (۱۶.۵-۲۴) ۲.۴ (۱.۳-۴.۳) ۲۱.۱ (۱۷.۵-۲۵.۲) ۳.۹ (۲.۴-۶.۳) ۳۱.۱ (۲۶.۸-۳۵.۷)
زن ۷۲ (۶۷.۲-۷۶.۳) ۱.۳ (۰.۵-۳.۳) ۱۹.۴ (۱۵.۸-۲۳.۷) ۲۷ (۲۲.۷-۳۱.۷) ۱۱.۴ (۸.۵-۱۵) ۲۸ (۲۳.۷-۳۲.۸) ۲۱.۶ (۱۷.۶-۲۶.۱) ۳۲.۶ (۲۸-۳۷.۵)
جمع ۷۵.۵ (۷۲.۴-۷۸.۳) ۱.۸ (۱-۳.۱) ۱۱ (۹-۱۳.۳) ۲۳.۵ (۲۰.۷-۲۶.۵) ۶.۹ (۵.۳-۸.۹) ۲۴.۵ (۲۱.۷-۲۷.۶) ۱۲.۷ (۱۰.۶-۱۵.۳) ۳۱.۹ (۲۸.۷-۳۵.۲)
کردستان مرد ۹۴.۲ (۹۱.۱-۹۶.۳) ۰.۲ (۰-۱.۲) ۳ (۱.۷-۵.۴) ۵ (۳.۱-۸) ۰.۳ (۰-۲) ۵.۸ (۳.۷-۸.۹) ۳.۲ (۱.۹-۵.۶) ۴۱.۶ (۳۵.۹-۴۷.۶)
زن ۶۱.۳ (۵۵.۴-۶۶.۸) ۰.۳ (۰-۱.۷) ۳۱.۵ (۲۶.۶-۳۶.۸) ۳۷.۳ (۳۱.۹-۴۳.۱) ۲۵.۱ (۲۰.۴-۳۰.۶) ۳۸.۷ (۳۳.۲-۴۴.۶) ۳۳.۸ (۲۸.۶-۳۹.۴) ۵۰.۴ (۴۴.۲-۵۶.۵)
جمع ۷۷.۷ (۷۴.۴-۸۰.۷) ۰.۲ (۰.۱-۰.۹) ۱۷.۳ (۱۴.۷-۲۰.۱) ۲۱.۲ (۱۸.۳-۲۴.۴) ۱۲.۷ (۱۰.۴-۱۵.۵) ۲۲.۳ (۱۹.۳-۲۵.۶) ۱۸.۵ (۱۵.۹-۲۱.۵) ۴۶ (۴۱.۸-۵۰.۳)
همدان مرد ۹۴.۹ (۹۱.۹-۹۶.۸) ۰ ۱.۳ (۰.۵-۳.۲) ۴.۹ (۳-۷.۹) ۰.۳ (۰-۲.۴) ۵.۱ (۳.۲-۸.۱) ۱.۳ (۰.۵-۳.۲) ۴۳.۸ (۳۸.۵-۴۹.۳)
زن ۵۶.۸ (۵۱.۳-۶۲.۲) ۰.۶ (۰.۱-۴.۳) ۳۱ (۲۶.۳-۳۶) ۴۰.۹ (۳۵.۷-۴۶.۴) ۲۰.۹ (۱۷.۲-۲۵.۳) ۴۳.۲ (۳۷.۸-۴۸.۷) ۳۲.۵ (۲۷.۸-۳۷.۵) ۴۷.۹ (۴۲.۳-۵۳.۶)
جمع ۷۵.۹ (۷۲.۷-۷۸.۷) ۰.۳ (۰-۲.۲) ۱۶.۱ (۱۳.۸-۱۸.۸) ۲۲.۹ (۲۰.۱-۲۶) ۱۰.۶ (۸.۸-۱۲.۹) ۲۴.۱ (۲۱.۳-۲۷.۳) ۱۶.۹ (۱۴.۵-۱۹.۵) ۴۵.۹ (۴۲-۴۹.۸)
چهارمحال بختیاری مرد ۹۸.۲ (۹۶-۹۹.۲) ۰ ۰.۲ (۰-۱.۶) ۱.۸ (۰.۸-۴) ۰.۲ (۰-۱.۶) ۱.۸ (۰.۸-۴) ۰.۵ (۰.۱-۱.۸) ۳۱.۳ (۲۶.۶-۳۶.۴)
زن ۵۷ (۵۱-۶۲.۷) ۱.۳ (۰.۴-۴.۳) ۳۰ (۲۵.۲-۳۵.۲) ۴۱ (۳۵.۴-۴۷) ۲۳.۶ (۱۹.۲-۲۸.۵) ۴۳ (۳۷.۳-۴۹) ۳۱.۶ (۲۶.۷-۳۶.۹) ۴۴.۳ (۳۸.۶-۵۰.۲)
جمع ۷۷.۶ (۷۴.۴-۸۰.۴) ۰.۷ (۰.۲-۲.۲) ۱۵.۱ (۱۲.۷-۱۷.۸) ۲۱.۴ (۱۸.۶-۲۴.۶) ۱۱.۹ (۹.۸-۱۴.۴) ۲۲.۴ (۱۹.۶-۲۵.۶) ۱۶ (۱۳.۶-۱۸.۸) ۳۷.۸ (۳۴.۱-۴۱.۷)
لرستان مرد ۹۱.۷ (۸۸.۴-۹۴.۲) ۰.۲ (۰-۱) ۰.۳ (۰.۱-۱.۳) ۶.۳ (۴.۳-۹.۳) ۰.۲ (۰-۱.۱) ۸.۳ (۵.۸-۱۱.۶) ۰.۵ (۰.۲-۱.۵) ۳۲.۷ (۲۷.۸-۳۸.۱)
زن ۶۴.۵ (۵۸.۹-۶۹.۷) ۱.۲ (۰.۴-۳.۷) ۲۵.۷ (۲۱.۱-۳۰.۸) ۳۳.۱ (۲۸-۳۸.۶) ۱۹.۳ (۱۵.۳-۲۴) ۳۵.۵ (۳۰.۳-۴۱.۱) ۲۷.۵ (۲۲.۸-۳۲.۷) ۳۸ (۳۲.۶-۴۳.۷)
جمع ۷۸.۱ (۷۴.۹-۸۱) ۰.۷ (۰.۲-۱.۹) ۱۳ (۱۰.۸-۱۵.۶) ۱۹.۷ (۱۶.۹-۲۲.۸) ۹.۷ (۷.۷-۱۲.۱) ۲۱.۹ (۱۹-۲۵.۱) ۱۴ (۱۱.۷-۱۶.۶) ۳۵.۴ (۳۱.۷-۳۹.۳)
ایلام مرد ۹۷.۷ (۹۵.۲-۹۸.۹) ۰ ۱.۸ (۰.۸-۴.۲) ۲.۳ (۱.۱-۴.۸) ۰.۳ (۰-۲) ۲.۳ (۱.۱-۴.۸) ۱.۸ (۰.۸-۴.۲) ۲۶.۴ (۲۱.۱-۳۲.۵)
زن ۷۳ (۶۶.۲-۷۸.۸) ۰ ۱۸ (۱۳.۲-۲۴) ۲۵.۴ (۱۹.۷-۳۲) ۱۰.۳ (۶.۹-۱۵.۱) ۲۷ (۲۱.۲-۳۳.۸) ۱۸.۶ (۱۳.۷-۲۴.۷) ۴۹.۶ (۴۲.۵-۵۶.۷)
جمع ۸۵.۳ (۸۱.۷-۸۸.۳) ۰ ۹.۹ (۷.۴-۱۳.۱) ۱۳.۸ (۱۰.۹-۱۷.۴) ۵.۳ (۳.۶-۷.۸) ۱۴.۷ (۱۱.۷-۱۸.۳) ۱۰.۲ (۷.۷-۱۳.۴) ۳۸ (۳۳.۶-۴۲.۷)
کهگیلویه و بویراحمد مرد ۷۹.۹ (۷۴.۹-۸۴.۲) ۱ (۰.۲-۳.۷) ۱.۶ (۰.۶-۴.۲) ۱۹.۳ (۱۵.۱-۲۴.۲) ۰.۸ (۰.۲-۳) ۲۰.۱ (۱۵.۸-۲۵.۱) ۲ (۰.۹-۴.۷) ۵۱.۴ (۴۵.۵-۵۷.۲)
زن ۵۶.۸ (۵۰-۶۳.۳) ۱.۹ (۰.۸-۴.۵) ۲۲ (۱۷.۲-۲۷.۶) ۴۳.۲ (۳۶.۷-۵۰) ۱۵.۶ (۱۱.۷-۲۰.۶) ۴۳.۲ (۳۶.۷-۵۰) ۲۲.۴ (۱۷.۶-۲۸.۱) ۵۹.۳ (۵۲.۵-۶۵.۹)
جمع ۶۸.۳ (۶۴.۱-۷۲.۳) ۱.۴ (۰.۷-۳) ۱۱.۸ (۹.۴-۱۴.۸) ۳۱.۳ (۲۷.۴-۳۵.۴) ۸.۲ (۶.۲-۱۰.۸) ۳۱.۷ (۲۷.۷-۳۵.۹) ۱۲.۲ (۹.۷-۱۵.۳) ۵۵.۴ (۵۰.۸-۵۹.۸)
بوشهر مرد ۸۰ (۷۴.۹-۸۴.۳) ۰ ۱ (۰.۳-۳.۸) ۱۸.۹ (۱۴.۷-۲۳.۹) ۲.۷ (۱.۳-۵.۸) ۲۰ (۱۵.۷-۲۵.۱) ۲.۷ (۱.۳-۵.۸) ۳۱.۴ (۲۵.۵-۳۷.۹)
زن ۶۷ (۶۰.۵-۷۳) ۱.۶ (۰.۵-۵.۱) ۱۴.۳ (۱۰.۱-۱۹.۹) ۳۱.۹ (۲۶-۳۸.۵) ۱۴.۳ (۱۰.۱-۱۹.۸) ۳۳ (۲۷-۳۹.۵) ۱۶.۸ (۱۲.۴-۲۲.۵) ۴۰.۴ (۳۳.۶-۴۷.۶)
جمع ۷۳.۵ (۶۹.۴-۷۷.۳) ۰.۸ (۰.۲-۲.۵) ۷.۷ (۵.۵-۱۰.۶) ۲۵.۴ (۲۱.۷-۲۹.۵) ۸.۵ (۶.۲-۱۱.۵) ۲۶.۵ (۲۲.۷-۳۰.۶) ۹.۸ (۷.۴-۱۲.۹) ۳۵.۹ (۳۱.۳-۴۰.۷)
زنجان مرد ۹۴.۳ (۹۱.۵-۹۶.۳) ۰ ۱ (۰.۴-۲.۵) ۵.۵ (۳.۶-۸.۴) ۰.۶ (۰.۲-۱.۹) ۵.۷ (۳.۷-۸.۵) ۱.۶ (۰.۸-۳.۴) ۴۱.۷ (۳۶.۸-۴۶.۷)
زن ۶۱.۴ (۵۶.۳-۶۶.۲) ۰.۹ (۰.۳-۲.۸) ۲۶.۳ (۲۲.۳-۳۰.۹) ۳۷.۳ (۳۲.۵-۴۲.۴) ۱۸.۹ (۱۵.۳-۲۳.۱) ۳۸.۶ (۳۳.۸-۴۳.۷) ۲۷.۹ (۲۳.۸-۳۲.۵) ۵۲.۵ (۴۷.۴-۵۷.۵)
جمع ۷۷.۹ (۷۵-۸۰.۵) ۰.۴ (۰.۱-۱.۴) ۱۳.۷ (۱۱.۶-۱۶.۱) ۲۱.۴ (۱۸.۸-۲۴.۳) ۹.۸ (۸-۱۱.۹) ۲۲.۱ (۱۹.۵-۲۵) ۱۴.۸ (۱۲.۶-۱۷.۲) ۴۷.۱ (۴۳.۶-۵۰.۶)

 

 

 

جدول (۳ از ۳) آمار مصرف کنندگان محصولات دخانی کشور  در سال ۲۰۱۶ به تفکیک استان

استان جنست غیر سیگاری (%) مصرف قلیان (%) سیگاری سابق (%) مصرف کننده سابق دخانیات (%) سیگاری فعلی (%) مصرف کننده دائمی دخانیات (%) سیگاری (%) در معرض دود تحمیلی (%)
سمنان مرد ۹۶.۱ (۹۳-۹۷.۸) ۰ ۰.۵ (۰.۱-۳.۵) ۳.۹ (۲.۲-۷) ۰.۵ (۰.۱-۳.۵) ۳.۹ (۲.۲-۷) ۰.۵ (۰.۱-۳.۵) ۱۷.۸ (۱۳.۶-۲۳)
زن ۶۹.۲ (۶۲.۲-۷۵.۵) ۰.۷ (۰.۱-۴.۷) ۲۱.۲ (۱۶.۱-۲۷.۴) ۲۹.۴ (۲۳.۳-۳۶.۳) ۱۹.۱ (۱۴.۲-۲۵.۲) ۳۰.۸ (۲۴.۵-۳۷.۸) ۲۳ (۱۷.۷-۲۹.۴) ۲۵.۸ (۱۹.۸-۳۲.۷)
جمع ۸۲.۷ (۷۸.۸-۸۵.۹) ۰.۳ (۰-۲.۴) ۱۰.۹ (۸.۳-۱۴.۱) ۱۶.۷ (۱۳.۵-۲۰.۴) ۹.۸ (۷.۴-۱۳) ۱۷.۳ (۱۴.۱-۲۱.۲) ۱۱.۸ (۹.۱-۱۵.۱) ۲۱.۸ (۱۸.۱-۲۶)
یزد مرد ۹۴.۳ (۹۰.۶-۹۶.۵) ۰ ۱.۲ (۰.۴-۳.۷) ۵.۷ (۳.۵-۹.۴) ۰.۸ (۰.۲-۳.۶) ۵.۷ (۳.۵-۹.۴) ۱.۲ (۰.۴-۳.۷) ۲۷.۹ (۲۳.۳-۳۳.۲)
زن ۶۰.۲ (۵۴.۶-۶۵.۶) ۱ (۰.۳-۳.۴) ۲۳.۹ (۱۹.۸-۲۸.۶) ۳۸ (۳۲.۷-۴۳.۶) ۱۵.۵ (۱۲.۱-۱۹.۷) ۳۹.۸ (۳۴.۴-۴۵.۴) ۲۴.۳ (۲۰.۱-۲۹) ۳۳.۶ (۲۸.۵-۳۹.۱)
جمع ۷۷.۲ (۷۴-۸۰.۲) ۰.۵ (۰.۱-۱.۷) ۱۲.۶ (۱۰.۴-۱۵.۱) ۲۱.۹ (۱۸.۹-۲۵.۱) ۸.۲ (۶.۴-۱۰.۴) ۲۲.۸ (۱۹.۸-۲۶) ۱۲.۷ (۱۰.۶-۱۵.۲) ۳۰.۸ (۲۷.۳-۳۴.۵)
هرمزگان مرد ۸۳.۶ (۷۹.۱-۸۷.۲) ۰ ۰.۶ (۰.۱-۲.۳) ۱۶.۴ (۱۲.۸-۲۰.۹) ۰.۸ (۰.۲-۲.۴) ۱۶.۴ (۱۲.۸-۲۰.۹) ۰.۸ (۰.۲-۲.۴) ۳۲.۹ (۲۷.۷-۳۸.۵)
زن ۶۷.۶ (۶۱.۸-۷۲.۹) ۱.۴ (۰.۵-۴.۲) ۲۰ (۱۵.۹-۲۵) ۳۱.۷ (۲۶.۴-۳۷.۵) ۱۳.۸ (۱۰.۳-۱۸.۳) ۳۲.۴ (۲۷.۱-۳۸.۲) ۲۱ (۱۶.۷-۲۶) ۲۷.۸ (۲۲.۵-۳۳.۷)
جمع ۷۵.۶ (۷۲-۷۸.۹) ۰.۷ (۰.۲-۲.۱) ۱۰.۳ (۸.۲-۱۲.۹) ۲۴.۱ (۲۰.۸-۲۷.۷) ۷.۳ (۵.۵-۹.۶) ۲۴.۴ (۲۱.۱-۲۸) ۱۰.۹ (۸.۷-۱۳.۵) ۳۰.۳ (۲۶.۶-۳۴.۳)
تهران مرد ۹۶ (۹۵.۱-۹۶.۸) ۰.۱ (۰-۰.۴) ۱.۵ (۱.۱-۲.۱) ۳.۷ (۳-۴.۶) ۱.۲ (۰.۸-۱.۷) ۴ (۳.۲-۴.۹) ۱.۷ (۱.۳-۲.۳) ۱۷.۵ (۱۶-۱۹.۲)
زن ۶۹.۷ (۶۷.۸-۷۱.۶) ۰.۶ (۰.۳-۱.۱) ۲۱.۴ (۱۹.۸-۲۳.۱) ۲۷.۴ (۲۵.۶-۲۹.۳) ۱۹.۳ (۱۷.۷-۲۰.۹) ۳۰.۳ (۲۸.۴-۳۲.۲) ۲۴.۶ (۲۲.۹-۲۶.۴) ۲۵.۹ (۲۴-۲۷.۸)
جمع ۸۲.۹ (۸۱.۸-۸۳.۹) ۰.۳ (۰.۲-۰.۶) ۱۱.۵ (۱۰.۶-۱۲.۳) ۱۵.۶ (۱۴.۶-۱۶.۶) ۱۰.۲ (۹.۴-۱۱.۱) ۱۷.۱ (۱۶.۱-۱۸.۲) ۱۳.۲ (۱۲.۳-۱۴.۱) ۲۱.۷ (۲۰.۵-۲۲.۹)
اردبیل مرد ۹۸.۳ (۹۶.۲-۹۹.۲) ۰.۳ (۰-۲.۲) ۱.۴ (۰.۶-۳.۴) ۱.۷ (۰.۸-۳.۸) ۰.۷ (۰.۲-۲.۵) ۱.۷ (۰.۸-۳.۸) ۱.۹ (۰.۹-۴) ۳۴.۸ (۲۹-۴۱.۱)
زن ۶۴.۶ (۵۸-۷۰.۷) ۰ ۲۹.۵ (۲۴-۳۵.۸) ۳۴.۸ (۲۸.۸-۴۱.۴) ۲۲.۶ (۱۷.۷-۲۸.۵) ۳۵.۴ (۲۹.۳-۴۲) ۳۰.۱ (۲۴.۵-۳۶.۴) ۵۱ (۴۴-۵۷.۸)
جمع ۸۱.۴ (۷۷.۹-۸۴.۵) ۰.۲ (۰-۱.۱) ۱۵.۵ (۱۲.۷-۱۸.۸) ۱۸.۳ (۱۵.۳-۲۱.۸) ۱۱.۶ (۹.۲-۱۴.۷) ۱۸.۶ (۱۵.۵-۲۲.۱) ۱۶ (۱۳.۲-۱۹.۳) ۴۲.۹ (۳۸.۳-۴۷.۵)
قزوین مرد ۹۱.۹ (۸۷.۲-۹۵) ۰ ۱.۲ (۰.۴-۳.۸) ۶.۵ (۳.۹-۱۰.۸) ۰.۷ (۰.۲-۳.۱) ۸.۱ (۵-۱۲.۸) ۱.۲ (۰.۴-۳.۸) ۴۵.۶ (۳۹.۳-۵۲.۱)
زن ۴۳.۹ (۳۷.۵-۵۰.۵) ۲.۶ (۱.۱-۶.۲) ۳۳.۱ (۲۷.۴-۳۹.۴) ۵۴.۲ (۴۷.۶-۶۰.۶) ۲۴.۶ (۱۹.۶-۳۰.۵) ۵۶.۱ (۴۹.۵-۶۲.۵) ۳۵ (۲۹.۱-۴۱.۳) ۵۲.۶ (۴۶.۲-۵۸.۹)
جمع ۶۷.۹ (۶۴-۷۱.۵) ۱.۳ (۰.۵-۳.۱) ۱۷.۲ (۱۴.۳-۲۰.۵) ۳۰.۳ (۲۶.۸-۳۴.۱) ۱۲.۷ (۱۰.۱-۱۵.۸) ۳۲.۱ (۲۸.۵-۳۶) ۱۸.۱ (۱۵.۲-۲۱.۵) ۴۹.۱ (۴۴.۶-۵۳.۶)
گلستان مرد ۹۴.۱ (۹۰.۹-۹۶.۲) ۰ ۱.۴ (۰.۶-۳.۴) ۵.۶ (۳.۵-۸.۷) ۰.۳ (۰-۲) ۵.۹ (۳.۸-۹.۱) ۱.۴ (۰.۶-۳.۴) ۱۵.۴ (۱۱.۸-۱۹.۷)
زن ۶۴.۴ (۵۸.۴-۶۹.۹) ۰ ۱۵.۶ (۱۲.۱-۲۰) ۳۲.۳ (۲۷.۲-۳۸) ۹.۸ (۶.۹-۱۳.۷) ۳۵.۶ (۳۰.۱-۴۱.۶) ۱۸ (۱۴.۱-۲۲.۶) ۲۸.۴ (۲۳.۵-۳۳.۸)
جمع ۷۹.۲ (۷۵.۹-۸۲.۲) ۰ ۸.۵ (۶.۷-۱۰.۸) ۱۹ (۱۶.۱-۲۲.۱) ۵ (۳.۶-۷) ۲۰.۸ (۱۷.۸-۲۴.۱) ۹.۷ (۷.۷-۱۲.۱) ۲۱.۹ (۱۸.۸-۲۵.۳)
خراسان شمالی مرد ۹۴.۷ (۹۲-۹۶.۶) ۰ ۰.۸ (۰.۳-۲.۲) ۴.۴ (۲.۷-۶.۹) ۰.۵ (۰.۱-۲) ۵.۳ (۳.۴-۸) ۰.۸ (۰.۳-۲.۲) ۲۲.۵ (۱۸.۳-۲۷.۳)
زن ۷۴.۸ (۷۰-۷۹) ۰ ۱۳.۱ (۱۰-۱۶.۹) ۲۲.۶ (۱۸.۵-۲۷.۴) ۸.۹ (۶.۴-۱۲.۳) ۲۵.۲ (۲۱-۳۰) ۱۴.۵ (۱۱.۲-۱۸.۴) ۲۹.۷ (۲۴.۳-۳۵.۸)
جمع ۸۴.۸ (۸۲.۱-۸۷.۱) ۰ ۶.۹ (۵.۴-۸.۹) ۱۳.۵ (۱۱.۳-۱۶.۱) ۴.۷ (۳.۴-۶.۵) ۱۵.۲ (۱۲.۹-۱۷.۹) ۷.۶ (۶-۹.۷) ۲۶.۱ (۲۲.۶-۳۰)
خراسان جنوبی مرد ۹۵ (۹۱.۹-۹۷) ۰.۵ (۰.۱-۲) ۱.۹ (۰.۹-۴) ۴.۴ (۲.۶-۷.۳) ۱.۳ (۰.۵-۳.۱) ۵ (۳-۸.۱) ۲.۵ (۱.۳-۴.۷) ۱۷.۴ (۱۳.۵-۲۲.۲)
زن ۸۱.۳ (۷۵.۸-۸۵.۷) ۱.۱ (۰.۳-۳.۷) ۱۲.۹ (۹.۳-۱۷.۵) ۱۸.۱ (۱۳.۸-۲۳.۵) ۹.۲ (۶.۲-۱۳.۳) ۱۸.۷ (۱۴.۳-۲۴.۲) ۱۳.۷ (۱۰-۱۸.۵) ۲۹.۱ (۲۳.۴-۳۵.۵)
جمع ۸۸.۱ (۸۵.۱-۹۰.۶) ۰.۸ (۰.۳-۲) ۷.۴ (۵.۵-۹.۹) ۱۱.۳ (۸.۸-۱۴.۲) ۵.۲ (۳.۷-۷.۴) ۱۱.۹ (۹.۴-۱۴.۹) ۸.۱ (۶.۱-۱۰.۷) ۲۳.۲ (۱۹.۷-۲۷.۲)
البرز مرد ۹۷.۵ (۹۵.۶-۹۸.۶) ۰ ۰.۸ (۰.۳-۱.۹) ۲.۳ (۱.۲-۴.۲) ۰.۶ (۰.۲-۱.۷) ۲.۵ (۱.۴-۴.۴) ۰.۹ (۰.۴-۱.۹) ۱۸.۳ (۱۴.۹-۲۲.۲)
زن ۶۴.۳ (۵۹.۴-۶۸.۹) ۰.۶ (۰.۱-۲.۲) ۲۸.۴ (۲۴.۴-۳۲.۹) ۳۴.۳ (۲۹.۸-۳۹.۲) ۲۵.۹ (۲۱.۹-۳۰.۴) ۳۵.۷ (۳۱.۱-۴۰.۶) ۳۰.۲ (۲۶-۳۴.۸) ۳۲ (۲۷.۴-۳۶.۹)
جمع ۸۰.۹ (۷۸.۳-۸۳.۳) ۰.۳ (۰.۱-۱.۱) ۱۴.۶ (۱۲.۶-۱۶.۹) ۱۸.۳ (۱۶-۲۰.۹) ۱۳.۲ (۱۱.۲-۱۵.۵) ۱۹.۱ (۱۶.۷-۲۱.۷) ۱۵.۵ (۱۳.۵-۱۷.۹) ۲۵.۱ (۲۲.۳-۲۸.۳)

  آمار مصرف کننده دخانیات استانها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟