واحد پاد (پیشگیری استعمال دخانیات)

معرفی واحد پاد

طرح پاد (پیشگیری از استعمال دخانیات) باهدف کاهش استعمال دخانیات در بین دانش آموزان برای اولین بار در کشور در سال ۹۵ در شهرستان ورامین شروع شد. این طرح باهدف اجرا در سطح ملی، هم‌اکنون در ورامین به عنوان پایلوت در حال اجراست که در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ نفر دانش‌آموز را آموزش داده است، این طرح در بیش از ۶۵ مدرسه مقطع راهنمایی آموزش‌های لازم توسط تسهیلگران رشته‌های روانشناسی با ارتباط مستقیم با والدین، معلمان و دانش آموزان ارائه می‌شود. این طرح در چند فاز، ابتدا در مدرسه و سپس در محله و در مراحل بعد به ترتیب در سطح شهر، شهرستان، استان و درنهایت در کل کشور به اجرا درخواهد آمد، طرح در حال حاضر با گذر از فاز مدرسه و محله در سطح شهر گسترده شده است.

 این طرح با درگیر کردن مدرسه، محله‌های اطراف مدرسه، والدین، دانش آموزان، مربیان، کسبه و ساکنین محل سعی در درگیر کردن کل ساکنین شهر در این طرح را دارد.

طرح پاد با تداوم برنامه‌های حضوری و مجازی (نرم‌افزار تلفن همراه و سایت پاد) سعی در گسترش در کل شهر را دارد، این طرح با برپایی کمپین‌های مختلف، نمایشگاه تا شرکت در جشن تا اعیاد و مراسمات مذهبی، اردو، مسابقات فرهنگی و ورزشی و از این قبیل فعالیت تا و همزمان با آموزش مداوم دانش آموزان، اولیاء و مربیان در نظر دارد از مصرف دخانیات در دانش آموزان پیشگیری کند.

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟