اخبار استان ها و نمایندگان

جدول زمان بندی برنامه های هفته بدون دخانیات استان قم

برنامه مکان تاریخ ردیف
گفتگوی رادیویی قم ۸/۳/۹۸ ۱
نصب پوستر در نانوایی ها قم ۱۸/۳/۹۸ ۲
مشارکت در مسابقه دو میدانی قهرمانی کشور قم ۲۳/۳/۹۸ ۳
همایش پیاده روی- ۷ صبح روستای نایه- خلجستان ۲۴/۳/۹۸ ۴
همایش پیاده روی- ۱۱ صبح سلفچگان ۲۴/۳/۹۸ ۵
گفتگوی تلویزیونی سیمای قم قم ۲۵/۳/۹۸ ۶
اطلاع رسانی در فضای مجازی قم ۲۵/۳/۹۸ ۷
توزیع پوستر در ادارات قم ۲۵/۳/۹۸ ۸
تولید و توزیع بروشور در پایگاه های کنترل فشار خون قم ۲۵/۳/۹۸ ۹
اتوبوس تبلیغاتی قم ۲۵/۳/۹۸ ۱۰
آموزش کارشناسان بهداشت محیط قم ۲۵/۳/۹۸ ۱۱
همایش و کارگاه در بوستان نرگس قم ۲۶/۳/۹۸ ۱۲
همایش شاد و مفرح با موضوع دخانیات جعفریه ۲۷/۳/۹۸ ۱۳
همایش شاد و مفرح با موضوع دخانیات دستجرد ۲۸/۳/۹۸ ۱۴
آموزش آموزگاران نهضت قم ۲۹/۳/۹۸ ۱۵
پیاده روی قم قم ۳۰/۳/۹۸ ۱۶
همایش پیاده روی جعفریه جعفریه ۳۰/۳/۹۸ ۱۷
همایش شاد و مفرح با موضوع دخانیات کهک ۳۱/۳/۹۸

۱۸

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟