اخباراخبار فرآموزفرآموز نفس پاکواحد آموزشویژه

قرار گرفتن در معرض دود دست دوم دخانیات و نزدیک بینی در کودکان ۶ تا ۸ ساله

در مطالعه ای که در هنگ کنگ انجام گرفته، نشان داده شده است که قرار گرفتن در معرض دود دست دوم ( SHS )، با نزدیک بینی بیشتر ، طول محوری بیشتر و شروع زودهنگام نزدیک بینی در کودکان این سنین همراه است. شدت مواجهه با دود و سن شروع قرار گرفتن در برابر دود دست دوم در میزان و شروع نزدیک بینی موثر است .

بر اساس این مطالعه افزایش در واحدهای ۱۰ نخ سیگار در روز با D 0.07 نزدیک‌بینی بیشتر و قرار گرفتن در معرض SHS با شروع نزدیک‌بینی ۱.۸ ماه زودتر همراه بود.

گرچه مطالعه ژانگ و همکاران او مقطعی است و بنابراین نمی تواند یک رابطه علّی را اثبات کند ولی مطالعات مقطعی می تواند نقطه شروعی برای ایجاد فرضیه های قابل آزمون در مورد علیت باشد که لازم است در آینده پیگیری و مطالعه شود.

بر اساس یافته های بدست آمده نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که «عدم قرار گرفتن در معرض دود دست دوم،  برای پیشگیری از نزدیک‌بینی در میان کودکان، به‌ویژه در خانواده‌هایی که کودکان خردسال دارند، مهم است».

منتشر شده در: May 11, 2023. doi:۱۰.۱۰۰۱/jamanetworkopen.2023.12995

ترجمه :واحد فراموز نفس پاک

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟