اخبارویژه

سپاس مندی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از اقدام سلامت محور مجلس شورای اسلامی

سپاس مندی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از اقدام سلامت محور مجلس شورای اسلامی

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران مراتب تقدیر و تشکر خود را از مجلس شورای اسلامی در خصوص خارج کردن استفساریه قهوه‌خانه‌ها از دستور کار اعلام می‌دارد

دکتر مسجدی دبیر کل «جمعیت» ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام سلامت محور مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون که بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس محترم شورای اسلامی در حال طرح است توجه جدی به اخذ مالیات منطقی دخانیات که رقمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشد و توجه مجلس محترم به این مسئله مورد درخواست «جمعیت» است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟