زنان و دخانیاتمقالات

آیا دخانیات با سرطان پستان ارتباطی دارد؟

 

سرطان پستان شایع­ترین سرطان زنان در سراسر دنیا و از علل عمدۀ مرگ­های ناشی از سرطان در بین زنان است.[۱]

دخانیات یکی از ده عامل خطرساز مهم در ایجاد سرطان شناخته شده است. بیش از دو دهه است که پژوهشگران به بررسی ارتباط سرطان پستان و مصرف سیگار پرداختند.

در این زمینه “رینولدز و همکاران”[۲] با بررسی ۱۱۶۵۴۴ زن به این نتیجه رسیدند که افزایش خطر بروز سرطان پستان در زنان سیگاری بیشتر است و این مؤید نقش سیگار در اتیولوژی(سبب شناسی) سرطان پستان است. آنها طی یک مطالعه گروهی وسیع نشان دادند که خطر بروز سرطان پستان در زنان سیگاری در مقایسه با زنان غیرسیگاری و کسانی که با دود تحمیلی درگیر نیستند بالاتر است و این خطر برای زنانی بالاتر است که حداقل ۵ سال قبل از اولین حاملگی شروع به مصرف سیگار نموده­ اند.

همچنین در پژوهشهای دیگری نیز فرضیه­ هایی مطرح شده، مبنی بر اینکه خطر سرطان پستان در زنانی که در طی کودکی و نوجوانی با سیگار مواجه بودند، افزایش می­یابد. براساس مطالعه مذکور، چنانچه مواجهه با سیگار زودهنگام باشد، خصوصا قبل از حاملگی، ممکن است منجربه سرطان پستان شود.[۳]

در مطالعه دیگری در “انجمن سرطان آمریکا” بر روی حدود ۶۰۰ هزار زن، مشخص شد که زنان سیگاری نسبت به زنان غیرسیگاری به میزان بالاتری از سرطان پستان فوت می­کنند.

هر چند در جامعه ایران شمار زنان سیگاری اندک است؛

اما عده زیادی از مردان سیگاری، مواجهه غیرمستقیم با دودسیگار را برای زنان و کودکان فراهم می­ آورند.

فهرست منابع:

[۱] امینی ثانی و همکاران، (۱۳۸۱) تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دخانیات در ابتلا به سرطان پستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، سال هفتم، ش ۱،۱۳۸۱، صص ۶۳-۶۸

[۲] Reynolds P, Hurley S, Goldberg DE, et al. Active smoking, household passive smoking, and breast cancer: evidence from the California teachers study. J Natl Cancer Inst 2004; 96(1): 29-37

[۳] Palmer JR, Rosenberg L. Cigarette smoking and the risk of breast cancer. Epidemiol Rev 1993; 15(1): 145-56.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟