روز: اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
چراغ های خاموش قلیان دوباره روشن می شوند

طرح ممنوعیت سرو قلیان در اصفهان در ادامه طرح کشوری ممنوعیت سرو دخانیات در اماکن عمومی است؛ طرحی که قرار بود تا پایان سال ۹۵، قلیان را از سطح کشور جمع کند اما پس از مدت کوتاهی، اجرای آن در برخی شهرها نیز متوقف شد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association