.اخباراخبار جمعیتویژه

روز جهانی محیط زیست گرامی باد

در هر محیطی که زندگی جریان داشته و جانوران و انسان ها در این محیط زندگانی داشته باشند را محیط زیست می گویند. به گونه ای دیگر می توان گفت دور هم جمع شدن عوامل فیزیک خارجی و موجودات و جانوران زنده که نسبت به هم در کنش هستند، محیط زیست را تشکیل داده و نقش بقا و زندگی بر روی رفتار این موجودات تاثیرات بسزایی نیز گذاشته.

تاریخچه روز جهانی محیط زیست

سازمان ملل متحد در استکهلم سوئد جلساتی با موضوع انسان و محیط زیست برگزار کرد، که این جلسات در سال ۱۹۷۲ به یک نتیجه کلی ختم شد. نتیجه کلی هم این بود که در تاریخ ۵ ام ماه ژوئن، روز محیط زیست را در تقویم جهانی ایجاد کرد.

هدف کلی

هدف کلی سازمان ملل این بود که در روز محیط زیست مسئولان، شرکت ها، افراد و جوامع مختلف اهمیت محیط زیست را دانسته و روشنفکرانه برای حفظ و تقویت محیط زیست تصمیماتی بگیرند تا از بین نرود.مهم ترین وظیفه هر انسان برای حفظ محیط زیست کشور خود، جلوگیری و برخورد با تخریب زمین و طبیعت است باید در صورت دیدن همچین مواردی اقدامات فوری و لازم را انجام دهند. نتیجه یکی شدن و دست به دست دادن همه تغییرات بسزایی در محیط زیست و از بین نرفتن آن بوجود می آورد.

هدف UNEP یا همان برنامه محیط زیست ملل متحد، بخشیدن چهره انسانی به محیط زیست بخاطر حفظ محیط زیست و تشویق مردم و توانمند سازی برای فعالیت توسعه پایدار و رواج شدن مشارکت مردم نسبت به هدف این سازمان برای حفاظت از محیط زیست و برخورداری همه جوامع در دنیا برای حفاظت از آینده و محیط زیست، امن تر و زیبا تر می باشد.

شعار روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۲۲

شعار امسال روز جهانی محیط زیست، بسیار بر حفظ و فعالیت مردم برای نگه داری محیط زیست تاکید دارد. (بازنگری، باز آفرینی و ترمیم) شعار امسال سازمان است. به این نکته نیز باید اشاره کنیم که افراد باید تصمیمات خود را بگیرند تا تغییرات بسیار جزئی در سبک زندگی خود بدهند چرا که برای حفظ محیط زیست این تغییرات لازم است. پس باید باور کنیم در حال حاضر تنها یک کره زمین قابل سکونت و قابل دسترسی و شناسایی شده داریم و در حفظ آن کوشا باشیم

دخانیات و محیط زیست

سازمان بهداشت جهانی نیز شعر امسال خود را در روز بدون دخانیات اینگونه اعلام کرده است« دخانیات تهدیدی برای محیط زیست»
فیلتر سیگار یکی از پر تعداد ترین و مضر ترین زباله های محیط زیست است که قاتل کوچک نامگذاری شده است .
بیایید از همین لحظه اول به فکر جانمان باشیم و از مصرف سیگار خود داری کنیم و یا در صورتی که همچنان مصرف دارید فیلتر سیگار را روی زمین رها نکنید .

🚭🌍روابط عمومی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟