آموزشاخباراخبار جمعیتزنان و دخانیاتواحد آموزشویژه

تاثیرات استعمال دخانیات بر سلامت روان

به مناسبت هفته سلامت روان عنوان شد؛

سلامت روان یکی از ابعاد مهم سلامتی است و تأثیرجدی بر سلامت جسمی و اجتماعی داردچرا که بدون سلامت روان دستیابی به بخش‌های دیگر سلامت امکان‌ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی «جمعیت» به نقل از واحد زنان، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی از ۱۰بیماری که بیشترین میزان ناتوانی را در جهان سبب شده‌اند ۵ مورد آن مربوط به بیماری‌های روانی است به‌طوری‌که طبق پیش‌بینی سازمان بهداشت جهانی، بار اختلال افسردگی از سال ۲۰۰۲ به سال ۲۰۳۰ میلادی در کشورهای درحال‌توسعه از رتبه‌ی چهارم به رتبه‌ی دوم می‌رسد و نیز  ایران بار بیماری‌های روانی و اختلال‌های روانی –رفتاری پس از حوادث عمدی و غیرعمدی رتبه دوم را به دست آورده است.

شواهدعلمی هم نشان می‌دهد انتخاب‌ها و الگوی سبک زندگی مرتبط با سلامت افراد بر سلامت روان آن‌ها تأثیرگذار است؛از دیدگاه walsh (2011)، ابعاد سبک زندگی سالم و تأثیرگذار بر سلامت روان عبارت‌اند از: ورزش و فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف سیگار و الکل، نوع تغذیه، مدیریت استرس.

همان‌طور که می‌دانیم مصرف سیگار مسبب اکثریت سرطان‌ها از جمله سرطان ریه، حملات قلبی و سکته است، ازآن جا که سازمان‌های داوطلب، صدای مردم هستند و مشارکت مردم نیز یکی از بازوهای اصلی ارتقای سلامت درجوامع است، سازمان مردم‌نهاد جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با ارائه‌ی خدمات روانشناسی رایگان که در اختیار افراد سیگاری مایل به ترک قرار می‌دهد، می‌کوشد به رواج سبک زندگی سالم کمک کند.

با توجه به این که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نقش کلیدی آن ها  درمدیریت خانواده‌  و همچنین با توجه به اهمیت نقش مادر در خانواده، پرداختن به‌سلامت روان زنان حائز اهمیت است.

آموزش خود مراقبتی مناسب، باعث ارتقای توانایی‌ها و عملکردهای اجتماعی، انجام بهتر فعالیت‌های روزانه، دستیابی به استقلال و افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران می‌شود.

اکنون‌که به‌نوعی در دوران پساکرونا به‌ سر می‌بریم و با پیامدهای روانی حاصل از پاندمی کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، بیش از گذشته توجه به امر سلامت روان ضروری است.

* منابع:

  • رابطه مؤلفه‌های سبک زندگی سالم با سلامت روان زنان و مردان، پروانه دانش، سلامت اجتماعی، دوره هفتم، شماره ۳، ۱۳۹۹
  • تأثیر آموزش خود مراقبتی بر استرس ادراک‌شده، سواد سالمت و رفتارهای خود مراقبتی در زنان مبتلابه دیابت بارداری
  • مقـاله پژوهشی سالمت جامعه ۱۳۹۹ شماره دو دوره چهاردهم فاطمه صغری کربلایی هرفته
  • نقش و عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه، بهزاد دماری، فصلنامه پایش، سال سیزدهم شماره پنجم، ۱۳۹۳

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟