اخبار جمعیتویژه

هدیه نوروزی گروه صنعتی شیشه و بلور کاوه به کارکنان جمعیت

با حول و قوه الهی یک سال دیگر سپری شد و به سبب همت و پشتکار همکاران جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران سعی شد تا در زمینه اعتلای دانش و آگاهی عمومی جامعه در حوزه مبارزه و پیشگیری از مصرف دخانیات اقدامات موثری انجام پذیرد؛ جشن نوروز نیز بهترین فرصت برای قدردانی و القای حس همبستگی به کارکنان این مجموعه است. به همین منظور در این زمان، به مناسبت فرارسیدن آغاز سال نو گروه صنعتی شیشه و بلور کاوه، نسبت به تهیه هدایایی نوروزی برای کارکنان جمعیت اقدام نموده است، هدایایی که توام با مضمون احترام، همدلی و توجه بوده است.

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را درخصوص این اقدام ارزشمند به جناب آقای حاج ابراهیم عسکریان مدیر عامل محترم گروه صنعتی شیشه و بلور کاوه ابراز میداریم و از خداوند متعال سالی پر از خیر و برکت، توام با شادی و سرور برای ایشان و همکاران ارجمندشان آرزومندیم.

روابط عمومی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟