اخباراخبار جمعیتکلینیک ترک سیگار

جدول برنامه های کلینیک ترک سیگار در هفته بدون دخانیات

حضور کلینیک ترک سیگار جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در هفته ملی بدون دخانیات

جدول برنامه های کلینیک ترک سیگار در استان تهران که اعم فعالیت های آن مشاوره افراد ، انجام تست پیکو ، عضو گیری ، پخش بروشور و نشریه های جمعیت در این هفته خواهد بود .

ردیف مکان روز- تاریخ ساعت کارشناس
۱ ۱-سرای محله جهاد- منطقه ۶

۲-بوستان نیلوفر – منطقه ۱۰

شنبه- ۲۵/۰۳/۱۳۹۸ ۱۲-۹

۲۰-۱۷

زهرا کریم

زهرا کریم

۲ شهرداری منطقه ۱۴ یکشنبه- ۲۶/۰۳/۱۳۹۸ ۱۹-۱۷ زهرا کریم
۳ بوستان هزار شهید- منطقه۱۰ دوشنبه- ۲۷/۰۳/۱۳۹۸ ۱۲-۹ زهرا کریم
۴ بوستان نظامی گنجوی-منطقه۶ سه شنبه- ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ ۲۰-۱۷ زهرا کریم
۵ ۱-بیهقی- منطقه ۶

۲-بوستان شفق- منطقه۶

چهارشنبه- ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ ۱۲-۱۰

۲۰-۱۷

زهرا کریم

زهرا کریم

۶ سرای محله شاهد- منطقه ۷ پنجشنبه-۳۰/۰۳/۱۳۹۸ ۲۰-۱۷ ناهید سرابی
۷ سرای محله نظام آباد- منطقه ۷ دوشنبه- ۳/۰۴/۱۳۹۸ ۱۲-۹ زهرا کریم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
چطور میتونم بهتون کمک کنم ؟